برای شروع این هنر جذاب و لذت بخش کافیست که الگوی از پیش طراحی شده را چاپ بگیرید. خطوط ممتد را برش زده و خط چین ها را به زیر و خط نقطه ها را به رو تا کنید.زبانه هایی که شماره یکسان دارند را به هم بچسبانید.

 

 

 

 

 

برای شروع , تعدادی الگوی رایگان حجم هندسی برا شما عزیزان قرار داده ایم.
 

توجه : بهتر است الگوها را روی کاغذ A4 چاپ کنید.
 

دانلود الگوی تاس 

دانلود الگوی جعبه هدیه

دانلود الگوی توپ فوتبال