کانال تلگرام 

گروه تلگرام  

اینستاگرام 

شماره های تماس : 09137137231

saeidabbaspoor@gmail.com : Gmail