کمپانی Folding World متشکل از  مهندسین و طراحان ایرانی است که با هدف گسترش خلاقیت و تولید ملی ,محصولات و اموزش های متنوعی تهیه می کند.